DIGITALE MARKETING & DE FINANCIEEL DIENSTVERLENER

Er is een verschil tussen aan de ene kant de Dazures, Independers en andere grote marktpartijen die het moeten hebben van hun online-presentatie. Voor dit soort bedrijven is online marketing uiterst belangrijk.

Aan de andere kant heb je de lokaal werkende advieskantoren met al dan niet een regionale uitstraling. Bij deze van oudsher 'traditionele' marktpartijen zijn de persoonlijke benadering, de fysieke aanwezigheid en de veel grotere betrokkenheid met de klanten van eminent belang. 

Maar toch........ wordt óók online marketing voor dit type kantoor steeds belangrijker. Klantloyaliteit neemt af. Mensen oriënteren zich via internet. Zoeken informatie via internet. En ze vinden het bij uw concurrent!

 

Maar daar kunt u iets aan doen!

 

 

De digitale zoektocht van de financiële consument

Het mag nu toch wel als bekend worden verondersteld dat de consument volop gebruik maakt van met name Google om zich te informeren en om zich te oriënteren als het gaat om financiële producten & diensten. 

Onderzoek IG&H

Adviesbureau IG&H deed recent onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de financiële sector rondom klantgedrag en distributiemodellen.

“De consument van nu verwacht een persoonlijk en relevant aanbod op basis van zijn klantgedrag,” zegt Elich. Dit dwingt financiële dienstverleners om nieuwe business modellen te ontwikkelen, en met name veel meer aandacht te schenken aan de toepassing van digitale kanalen en de integratie daarvan met traditionele face-to-face contactmomenten.

Alhoewel deze trend zich in de afgelopen jaren duidelijk heeft ingezet – getuige de opkomst van de diverse online vergelijkers, mobiele diensten en digitalisering van bestaande processen – verwacht Elich dat er de komende jaren een versnelling plaats zal vinden. Zo is het percentage klanten dat zich online oriënteert op de productsegmenten alledaagse risico’s en vermogen inmiddels groter dan 75% en is het percentage voor het segment wonen bijna met de helft gestegen naar 65% ten opzichte van het voorgaande jaar.

In het geval van hypotheken en banksparen geeft inmiddels meer dan 85% van de consumenten aan op zoek te zijn naar volledig (ca. 25%) of deels digitaal adviestraject (ca. 60%). “Ook kijkend naar de daadwerkelijke aankoop van producten is de verdere digitalisering waarneembaar” zegt Elich. “Van bijvoorbeeld de schadeproducten wordt door particulieren inmiddels al 45% digitaal aangekocht.”

Digitale versnelling

IG&H verwacht dat de digitalisering zich gaat versnellen. “Het zogenaamde tipping point lijkt bereikt”, stelt Elich. In de minder complexe segmenten, zoals schadeproducten en verzekeringen, leidt dit richting 2020 tot nagenoeg volledige digitalisering. Hierbij wordt de rol van mobile devices cruciaal – zo’n 70% van de interacties wordt tegen die tijd gedaan via een smartphone. ‘Complexe’ producten, zoals banksparen en hypotheken, worden in 2020 door circa 30% van de consumenten volledig digitaal afgesloten (eventueel met digitaal advies) en 70% kiest voor een cross-channel combinatie van digitaal en een adviseur. 

De digitalisering en krimp in de markt heeft vanzelfsprekend grote impact. Een transformatie naar een nieuw, sterk digitaal business model is onontkomelijk, stelt Elich. Met name voor de groep onafhankelijke adviseurs die leven van inkomsten uit particulier advies en bemiddeling is het een kwestie van veranderen of kopje onder gaan. “Adviseurs die niet actief inspelen op de digitaliseringstrend dreigen een groot gedeelte van hun omzet te verliezen. Voor actieve vernieuwers òf hele nieuwe adviesorganisaties biedt de digitale versnelling juist de kans om met moderne klantproposities markt te pakken.

Bron: http://www.consultancy.nl/nieuws/8712/financiele-adviesmarkt-op-drempel-van-digitale-doorbraak 

Conclusie

Wij zijn er van overtuigd dat het 'traditionele' kantoor de grote winnaar is in onze branche MITS zij óók gebruik gaan maken van de mogelijkheden van het internet. Te denken valt aan webcamadvies, chats, online vergelijkers, responsive websites en digitale marketing! 

 

 

Hoe werkt de zoekmachine?

De basis van de Google-zoekmachine is een gepatenteerd algoritme dat PageRank heet. PageRank wordt gebruikt om de resultaten van een zoekopdracht te rangschikken. Net als in de wetenschap de waarde van een wetenschappelijk artikel wordt afgemeten aan het aantal citaties (aanhalingen), bepaalt PageRank het belang van een pagina aan de hand van het aantal keer dat er naar gelinkt wordt vanaf andere internetpagina's.

Elke verwijzing betekent een stem voor een pagina. Google analyseert ook de pagina die de stem uitbrengt. PageRank werkt met een schaal van 0 tot en met 10. Een hoge PageRank betekent echter niet dat de pagina bij alle zoekopdrachten hoog zal scoren.

Algoritme

Google heeft een aantal algoritmes - circa 250 algoritmes in totaal, waarvan van circa 150 de werking bekend is - om te bepalen welke pagina het eerst in de resultaatlijst wordt genoemd. Belangrijk daarbij is, naast het belang van een zoekterm op de pagina, hoe vaak er naar een pagina gelinkt wordt, vanaf welke pagina's en met welke tekst.

Omdat miljoenen mensen Google gebruiken om pagina's te vinden, is het voor aanbieders van materiaal nuttig om hoog in Google vermeld te worden. Dit noemt men Search engine optimization of SEO. Daarbij worden er methoden gebruikt om kunstmatig de 'pagerank' van pagina's op Google te verhogen, bijvoorbeeld door het creëren van 'fake' webpagina's, die slechts dienen om naar andere pagina's te verwijzen, zodat deze een hogere rang krijgen.

Google heeft een aantal malen zijn algoritme aangepast om zo het effect van dergelijke praktijken te verminderen of teniet te doen. Harde uitspraken die de plaats van een webpagina in de resultatenlijst van een zoekopdracht voorspellen zijn erg moeilijk en vaak twijfelachtig. Het exacte algoritme van Google wordt namelijk door de makers geheimgehouden en is voor buitenstaanders niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Niemand weet hoe zwaar PageRank doorweegt in het algoritme.

De index

Elke zoekopdracht doorzoekt in minder dan een seconde een index die is opgebouwd uit miljarden webpagina's. Een groot deel van die pagina's wordt regelmatig bezocht door de spider van Google, Googlebot genaamd. De spider leest de pagina en slaat de gegevens op in de index. De spider is in staat om hyperlinks te volgen en kan op die manier een groot deel van het web bezoeken. 

Cache

Google maakt bij het crawlen (doorzoeken van het wereldwijd web) een kopie van elke pagina (de cache-versie). Als het een tekst is die is opgeslagen als afbeelding, is de cache-versie vaak wel doorzoekbaar en als tekst kopieerbaar. Ook de inhoud van een bestand op een website dat alleen met een speciaal programma kan worden geopend kan zo soms zichtbaar worden gemaakt.

Techniek

Van meet af aan is ervoor gekozen niet te werken met één grote centrale computer, maar met een netwerk van zeer veel relatief goedkope computers. Google's serverpark bestaat naar schatting uit meer dan 450.000 systemen die zijn opgebouwd uit standaard hardwarecomponenten. De computers staan verspreid over allerlei datacentra. Door clusters redundant uit te voeren kunnen defecte machines eenvoudig vervangen worden.

Zoeken met Google

  • Google kan met behulp van aanhalingstekens zoeken op hele zinnen. De zoekmachine laat dan alleen pagina's zien waar de ingevoerde woorden meteen na elkaar en in deze exacte volgorde te zien zijn.
  • Als men wil weten hoeveel inwoners bijvoorbeeld Parijs heeft, kan men het beste de volgende zoekopdracht intypen: "Parijs heeft * inwoners". De zoekmachine ziet het sterretje als een joker, dus op die plaats kan van alles staan. Maar als iemand op zijn website de volzin "Parijs heeft stokbrodige inwoners" heeft staan, zal Google die pagina dus ook laten zien. Het kan ook in samenstellingen, bijvoorbeeld: "de snelheid van het licht is * per * "; men vindt dan de snelheid van het licht in meters per seconde maar ook in kilometers per uur.
  • Het is ook mogelijk met de zoekmachine binnen een site te zoeken: je weet dat de info die je zoekt op de betreffende site staat, maar niet wáár. Het kan dan slim zijn om met Google binnen die site te zoeken. Het gaat als volgt: 'site:' gevolgd door de naam van die website (overigens werkt dit het best zonder de toevoeging 'www'). Als men bijvoorbeeld een nieuwsbericht van De Telegraaf over koningin Máxima zoekt, typ dan als zoekopdracht: maxima site:telegraaf.nl.
  • De zoekmachine heeft ook de mogelijkheid naar definities te zoeken. Gebruik dan 'define:' gevolgd door de zoekterm. Als men bijvoorbeeld een definitie van snelheid zoekt, typ dan: define:snelheid.
  • Google heeft ook een ingebouwde calculator. Indien als zoekterm een rekensom (bijvoorbeeld 5 * sqrt(9)) wordt gegeven, komt bovenaan de zoekresultaten het antwoord te staan.
  • Google kan ook als valutacalculator gebruikt worden. Om de koers van de dollar tegen de Euro te vinden kan men typen: 1 dollar in euro.
  • Google waarschuwt in de zoekresultaten voor onveilige websites met behulp van Google Safe Browsing. Wanneer men toch op een onveilige link klikt, wordt men omgeleid naar een waarschuwingspagina.

Contact

Wilt méér informatie over YORON en over onze ASSU Diensten & Producten? Vul hieronder uw gegevens in en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gaat u dat te langzaam, bel dan gewoon met 06 21 56 02 84 en vraag naar Arjen Oeben Holla. Hij heeft altijd zijn mobiel bij de hand!

YORON en haar partners hebben méér in petto voor u!

Op onderstaande speciale websites kun je je verder informeren over allerlei andere aspecten.